Akcja charytatywna L4

Ja już pomogłem, a Ty?Dziękujemy. Wchodząc na niniejszą stronę przekazałeś kwotę 1 grosza na rzecz Stowarzyszenia „MAJA” im. Marii Delimaty. Nasza firma w ramach prowadzonej akcji charytatywnej zawarła porozumienie partnerskie ze stowarzyszeniem w celu dofinansowania na potrzeby prowadzonej działalności niesienia pomocy dla osób dotkniętych chorobą psychiczną.

Jak to dokładnie działa?

Wchodząc na niniejszą stronę przekazałeś już kwotę symbolicznego grosza. Jeżeli jesteś osobą o wielkim sercu możesz przekazać ich jeszcze 10. W tym celu kliknij poniżej przycisk „Lubię to!” (5 gr.) oraz na portalu Google Plus dodaj nasz profil do kręgów (5 gr.). Możemy liczyć na Twoją pomoc?

W zakres dofinansowania oprócz uzbieranych środków w wyniku wejścia na niniejszą stronę nasza firma przekazuje 8% całego dochodu uzyskanego z tytułu świadczonych usług. Jeżeli zatem masz w planach rozpoczęcie aktywności internetowej i przy okazji chciałbyś się przyczynić do zrobienia czegoś dobrego zachęcamy do współpracy.

Informacje o stowarzyszeniu MAJA

Logo Stowaryzsyenia Maja

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz reintegracji osób wykluczonych, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Stowarzyszenie „Maja” im. Marii Delimaty
ul. Targowa 4a/12, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 730-778-654, email: stowarzyszenie.maja@wp.pl
KRS: 0000461687, NIP: 867-223-78-24, REGON: 180-975-236,
Nr konta 05 2030 0045 1110 0000 0267 3820

Poświęć nam tylko 40 sekund